Vrijthof Concerten André Rieu 2024

Bericht van André Rieu Productions R. van Elssen aan de bewoners van de binnenstad

Beste binnenstad bewoners,

Ook dit jaar geeft André Rieu met zijn Johann Strauss Orkest een aantal zomeravond-concerten op het Vrijthof.

Hierbij willen wij u hierover informeren.

Informatie over de concerten
De concerten vinden op de volgend dagen plaats op het Vrijthof:

  • Donderdag 4 juli t/m zondag 7 juli
  • Donderdag 11 juli t/m zondag 14 juli
  • Donderdag 18 juli t/m zondag 21 juli

Tijdens deze concerten is het gehele Vrijthof aangewezen als evenemententerrein en worden er door André Rieu Productions televisieopnames gemaakt.

Maatregelen
Ook dit jaar wordt een aantal maatregelen getroffen om een ongestoord en vlot verloop van de concerten te garanderen en het ongemak voor omwonenden zo gering mogelijk te houden. Voor u als binnenstad bewoner is het belangrijk te weten welke maatregelen tijdens deze concerten worden getroffen.

In deze nieuwsbrief willen wij u daarover informeren.

De verkeersafzettingen

Vanaf start opbouw tot en met de afbouw zal Vrijthof-Oost worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Scooters kunnen omrijden via het Vage Vuur en Sint Servaasklooster. Laden en lossen is buiten de Rieu concerten binnen de laad en los periode mogelijk.

Tijdens de concertdagen word eerst de Noord/Zuid-as van het Vrijthof ter hoogte van het Vrijthof 1 tot de Bredestraat om 16.30 uur afgesloten voor het verkeer (behalve voetgangers). Vervolgens worden de omliggende straten aan het Vrijthof afgesloten voor al het verkeer (behalve voetgangers). Het Vrijthof zelf wordt van 17.00 tot 02.00 uur volledig afgesloten. In de periode tussen 17.00 en 00.30 uur worden alleen personen met een plaatsbewijs (vanaf 18.30 uur) of accreditatie op het plein toegelaten.

De verkeersafzettingen staan op de volgende locaties: zie ook kaart beneden:

1.  Hondstraat op de hoek Witmakersstraat/Cortenstraat;
2.  Bredestraat op de hoek St. Jacobstraat;
3.  Keizer Karelplein op de hoek Oude Tweebergenpoort-St. Servaasklooster (rijrichting Vrijthof);
4.  Statenstraat op de hoek Grote Gracht;
5.  Helmstraat op de hoek Grote Gracht.

Bij deze afzettingen staan verkeersregelaars. De route Witmakersstraat, Kapoenstraat, richting St.Jacobstraat,
Papenstraat, Bouillonstraat of richting Lenculenstraat blijft open voor bestemmingsverkeer.

Parkeren.

1. De Vrijthofgarage blijft tijdens de concertdagen zonder doorrijdkaart bereikbaar, maar is na 16:30 uur enkel
bereikbaar via Kommel, Oude Tweebergenpoort, St. Servaasklooster en Vagevuur. Wegrijden kan in de
richting van Henri van Veldekeplein-Bouillonstraat.

2. Wanneer u een privé-parkeerplaats heeft binnen het gebied van de verkeersafzettingen kunt u met een
doorrijdkaart uw parking bereiken. Deze kaart had u vóór 17 juni moeten aanvragen.

3. Personen met en parkeerplaats op de Kanunikkencour of Papenstraat/St. Jacobstraat kunnen deze zonder
doorrijkaart bereiken via de route St. Pieterstraat, M. Heidenstraat, Witmakersstraat, Kapoenstraat,
Papenstraat.

4. Personen met een parkeerplaats in de Hondstraat, Bredestraat, Minckelersstraat of Achter de Comedie
kunnen met een doorrijkaart hun garage bereiken via de verkeersafzetting Hondstraat. Uitrijden kan door
tegen de rijrichting in te rijden op de Bredestraat-Hondstraat en hier de route te volgen via de
Witmakersstraat.

5. De parkeervoorzieningen aan de Grote Gracht en Capucijnenstraat zijn tijdens de concerten bereikbaar via
de route Herbenusstraat, Lindenkruis, Maagdendries, Bogaardenstraat, Uitbeldersstraat, Batterijstraat en
Grote Gracht. U heeft hiervoor geen doorrijkaart nodig. De gebruikelijke route via de Kommel / Oude
Tweebergenpoort is niet mogelijk.

6. De parkeervoorzieningen aan de Helmstraat en de Statenstraat zijn met een doorrijkaart bereikbaar. De
aanbevolen rijroute loopt via de Herbenusstraat, Lindenkruis, Maagdendries, Bogaardenstraat,
Uitbeldersstraat, Batterijstraat, Grote Gracht, Helmstraat en Statenstraat (tegen de rijrichting in).

Taxi’s
De taxistandplaats op het Vrijthof kan niet worden gebruikt wanneer het Vrijthof is afgesloten voor het verkeer.
De taxistandplaats is op dat moment gesitueerd op de Markt. Na afloop van het concert worden taxi’s rond
02.00 uur alleen toegelaten tot de theaterzijde van het Vrijthof.

Openbaar vervoer
Van woensdag 26 iuni 2024 tot en met donderdag 25 juli 2024 rijden de Iijnen 4 en 7 de alternatieve
route via de Statensingel. De haltes Markt, Vrijthof, Bouillonstraat, Tongersestraat, Calvariestraat, Kommel en
Helmstraat vervallen. Tijdelijke haltes (bestaande) zijn de Boschstraat/ Markt, Boschstraat/ Maagdendries,
Mosae Forum, Cannerplein en het Emmaplein.

Straten voor noodroutes
De Calvariestraat, Kommel, Statenstraat, Helmstraat en Bredestraat worden tussen 17.00 en 02.00 uur
vrijgehouden als noodroutes voor de hulpdiensten en politie. Geparkeerde auto’s en andere obstakels op de
rijbaan worden dan ook verwijderd.

Opbouw en afbouw
De opbouw van het evenement start op woensdag 26 juni 2024. Het weghalen van technische en andere voorzieningen zal naar verwachting drie dagen in beslag nemen. Het Vrijthof wordt donderdag 25 juli opgeleverd.

Informatie
Voor meer informatie kunt terecht op de speciale Andre Rieu pagina op www.maastrichtbereikbaar.nl. Ook kunt u voor vragen over de werkzaamheden door Andre Rieu Productions contact opnemen via e-mail omwonenden-vrijthof@andrerieugroup.com of telefonisch via +31611378201 (dit nummer is bereikbaar vanaf 26 juni t/m 25 juli); voor vragen omtrent de maatregelen kunt u
terecht bij de gemeente Maastricht bereikbaar op 14043.

André Rieu Productions tracht de hinder/overlast voor u tijdens de concerten tot een minimum te beperken en hopen dat u vooral kunt (mee) genieten van de concerten en de bijzondere ambiance die deze dagen ongetwijfeld opnieuw rondom
het Vrijthof zal heersen.

 

Namens, R. van Elssen, André Rieu Productions B.V.