Nieuwsbrief zomer 2023

door | 30 juni 2023

Beste buurtbewoners en belangstellende,

Hierbij de nieuwsbrief van het tweede kwartaal met de volgende onderwerpen:

1. Concerten Andre Rieu

Ook dit jaar zal André Rieu met zijn Johann Strauss Orkest een aantal zomeravondconcerten geven op het Vrijthof. De concertdata op het Vrijthof zijn als volgt:

  • Donderdag 6 juli tot en met zondag 9 juli
  • Donderdag 13 juli tot en met zondag 16 juli
  • Donderdag 20 juli tot en met zondag 23 juli

Meer informatie over deze concerten kunt u vinden op onze website

2. Stand van zaken OV

Op 20 april is er namens de buurten Binnenstad, Jekerkwartier en Kommelkwartier een gezamenlijke brief opgesteld en naar de provincie gestuurd met betrekking tot de verslechtering van het openbaar vervoer in het zuidelijke deel van de binnenstad van Maastricht. Tot op heden hebben we echter nog geen ontvangstbevestiging of reactie ontvangen.

Nu het nieuwe provinciebestuur is gevormd, lijkt het ons verstandig om contact op te nemen met gedeputeerden die openbaar vervoer hoog op hun agenda hebben staan.

3. Nazomertafel

Op woensdag 20 september zal van 17:00 tot 20:00 uur de Nazomertafel plaatsvinden in de Lutherse kerk. U kunt zich alvast aanmelden om deel te nemen aan deze bijzondere bijeenkomst. Dit kan via de volgende link

4. Engelse vertaling website en nieuwsbrieven

Studenten van de Universiteit Maastricht hebben verzocht om de nieuwsbrieven en de website ook in het Engels beschikbaar te stellen, met name voor de buitenlandse studenten die in en rondom de binnenstad verblijven. De nieuwsbrieven worden al vertaald en de vertaling van de website zal binnenkort vóór eind augustus worden afgerond. De vertaling zal naar het Brits Engels zijn

5. Buurtparticipatie bijeenkomst

Helaas is het niet mogelijk om vóór de zomervakantie nog een bijeenkomst te plannen. Er kan geen geschikte datum worden gevonden vanwege de verschillende beschikbaarheid van de deelnemers. We streven ernaar om deze bijeenkomst alsnog in september te organiseren.

6. Enquête centrum

In 2018 en 2020 zijn er twee enquêtes georganiseerd door het buurtnetwerk binnenstad. Eind dit jaar willen we opnieuw een enquête houden en deze uitbreiden naar de centrumbuurten (Jekerkwartier, Kommelkwartier, Statenkwartier, Wijck en Céramique). U ontvangt hierover nog verdere informatie.

Bedankt voor uw aandacht en we kijken ernaar uit om u weer op de hoogte te houden van de laatste ontwikkelingen in onze gemeenschap.

Ontdek meer van Binnenstad Maastricht

Abonneer je nu om meer te lezen en toegang te krijgen tot het volledige archief.

Lees verder