Deelname en Ideeënformulier

Dit formulier is bedoeld om aan te geven welke Ideeën u heeft voor uw buurt, en wat voor een verbeteringen u wenst voor uw buurt.

U kunt ook aangeven of u wilt deelnemen aan het Buurtnetwerk Binnenstad. Dat kan als lid. Misschien heeft u ook interesse in een bestuurslidfunctie. Op het formulier kunt u dat ook aangeven.

Als lid kunt u deelnemen aan vergaderingen en krijgt u daarvan ook de verslagen. Uiteraard mag u dan ook meedenken en initiatieven aandragen voor uw buurt. Heeft u meer informatie nodig, dan kan u uiteraard ook bij ons terecht.