De doelstellingen van het buurtnetwerk binnenstad Maastricht

Het buurtnetwerk binnenstad Maastricht heeft niet als doel om een ontspanningsvereniging zijn.

Dat wil niet zeggen dat het geen hulp kan bieden bij gezellige initiatieven. Het wil vooral een contactpunt zijn voor communicatie met de gemeentelijke instellingen en de bewoners onderling.

Denk er aan dat het buurtnetwerk niet alleen bestaat uit de bestuursleden, maar in hoofdzaak uit iedereen die wil meedenken over het wel en wee van de Maastrichtse binnenstad.

De bewoners en bezoekers van Maastricht kunnen de oren en ogen zijn van de gemeenteraad. Zich in de stad ergeren over vervelende zaken of evengoed verwonderen over mooie dingen kan alleen een vervolg krijgen als uw mening op de juiste plaats wordt gedeponeerd.

Het buurtnetwerk kan dan ook de ultieme plaats zijn om uw waarnemingen kenbaar te maken op de juiste plaats als uw zelf de weg niet weet.

Door de schouders er onder te zetten kunnen wij er iets moois van maken. Zodat onze stad een aangename woon- en verblijfsomgeving kan zijn en blijven voor iedereen. En daar waar het nodig, mogelijk en wenselijk is proberen we samen te bouwen aan verbetering.

Help mee en geef ons uw idee en waarneming door aan ons contactpunt info@buurtnetwerkbinnenstad.nl of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Bij voorbaat onze dank,

Namens het buurtnetwerk binnenstad Maastricht

Bèr Prévôt
Voorzitter